Privacy voorwaarden

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens
TAB Solution Center Benelux BV gebruikt gegevens bij het oplossen van technische problemen in uw printer(s). Dit geld ook voor storingsmeldingen, inkt/ toner meldingen. Ook worden uw gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter. Uw gegevens wordengebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website.

Download hier onze voorwaarden.

Met welke partijen de persoonsgegevens gedeeld worden
Voor het leveren van bepaalde diensten maakt TAB Solution Center Benelux BV gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft TAB Solution Center Benelux BV contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Welke rechten u heeft
Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft TAB Solution Center Benelux BV minimaal de volgende informatie van u nodig:

  • Bedrijfsnaam:
  • Uw naam:
  • Straatnaam:
  • Postcode/ Woonplaats:
  •  Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens
U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door TAB Solution Center Benelux BV worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen.
Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens
Als de gegevens waarover TAB Solution Center Benelux BV beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens
In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking
Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is TAB Solution Center Benelux BV van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens
U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming. Wij zullen de opgeslagen gegevens aan u verstrekken in PDF formaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder
Bent u niet tevreden over de manier waarop TAB Solution Center Benelux BV uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken.
Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming
Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Het enige wat u moet doen is TAB Solution Center Benelux BV een brief of e-mail te sturen met de mededeling dat u uw toestemming intrekt.

Hoe u ons kunt bereiken
Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u contact met ons opnemen.

  • TAB Solution Center Benelux BV, Muiderslot 4, 7559RZ Hengelo.
  • Van maandag t/m vrijdag tussen 8:15 en 17:15 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op 053 478 551
  • Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op info@tabsolutioncenter.nl.

TAB Solution Center Benelux BV kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01 maart 2020.
[1] Buiten de Europese Economische Ruimte, ook wel ‘doorgifte naar derde landen.’

Selectie uit onze producten    Sluiten